top of page
Robert_Robertson_1.jpg
Talla Astley, Arasaig - 22/11
Astley Hall, Arisaig - 22/11 
730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£12
Concession £10
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £30

Tha Blas air leth toilichte fàilte a chur air Raibeart MacDhonnchaidh agus Ross MacUilleim bhon chòmhlan Tide Lines. Tha an dithis seo air cliù a chosnadh dhaibh pèin airson a' chiùil tharraingich bheòthail a tha iad a’ sgrìobhadh 's tha luchd-leantainn eadar-nàiseanta a’ cumail taic riutha. Bidh an ath ghinealach de luchd-ciùil traidiseanta bho Fèis Òigridh na Mara a’ cumail taic riutha.

 

The Blas Festival are delighted to welcome Robert Robertson and Ross Wilson of Tide Lines for a special duo concert at Astley Hall, Arisaig. Their skills as musicians and composers are widely recognised with an ever-growing international fan base. They will be supported by the next generation of traditional musicians from Fèis Òigridh na Mara.

Venue Address

Astley Hall,

Arisaig

PH39 4NP

 

bottom of page