Talla Astley, Arasaig - 22/11
Astley Hall, Arisaig - 22/11 
730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£12
Concession £10
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £30

Tha Blas air leth toilichte fàilte a chur air Raibeart MacDhonnchaidh agus Ross MacUilleim bhon chòmhlan Tide Lines. Tha an dithis seo air cliù a chosnadh dhaibh pèin airson a' chiùil tharraingich bheòthail a tha iad a’ sgrìobhadh 's tha luchd-leantainn eadar-nàiseanta a’ cumail taic riutha. Bidh an ath ghinealach de luchd-ciùil traidiseanta bho Fèis Òigridh na Mara a’ cumail taic riutha.

 

The Blas Festival are delighted to welcome Robert Robertson and Ross Wilson of Tide Lines for a special duo concert at Astley Hall, Arisaig. Their skills as musicians and composers are widely recognised with an ever-growing international fan base. They will be supported by the next generation of traditional musicians from Fèis Òigridh na Mara.

Venue Address

Astley Hall,

Arisaig

PH39 4NP

 

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG