top of page

GALLERY

Duncan Chisholm

B’ e Donnchadh Siosalach fear de na cluicheadairean a b’ fheàrr a chòrd ri daoine aig Celtic Connections na bliadhna-sa agus tha e gu h-àraid aithnichte aig Blas ri linn an taisbeanaidh ‘Kin’. Tillidh e gu Blas 2017 a chluich ann an trì àitean sònraichte.

Hailed as “one of the hottest tickets” of this year’s Celtic Connections Festival and perhaps best known at the Blas Festival for his ground-breaking and award winning multi-media production Kin, Duncan Chisholm will return to perform at three fantastic Highland venues during Blas 2017.  

Blas Festival 2017

Lochinver Village Hall - Wednesday 6 September

Gairloch Village Hall - Thursday 7 September

SEALL @ Sabhal Mòr Ostaig - Friday 8 September

Duncan Chisholm at Blas Festival
bottom of page