GALLERY

Duncan Chisholm

B’ e Donnchadh Siosalach fear de na cluicheadairean a b’ fheàrr a chòrd ri daoine aig Celtic Connections na bliadhna-sa agus tha e gu h-àraid aithnichte aig Blas ri linn an taisbeanaidh ‘Kin’. Tillidh e gu Blas 2017 a chluich ann an trì àitean sònraichte.

Hailed as “one of the hottest tickets” of this year’s Celtic Connections Festival and perhaps best known at the Blas Festival for his ground-breaking and award winning multi-media production Kin, Duncan Chisholm will return to perform at three fantastic Highland venues during Blas 2017.  

Blas Festival 2017

Lochinver Village Hall - Wednesday 6 September

Gairloch Village Hall - Thursday 7 September

SEALL @ Sabhal Mòr Ostaig - Friday 8 September

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG