top of page
GINNES2.jpg
Cùirt an Aodain, Inbhir Nis - 24/11 
Eden Court Theatre, Inverness 24/11
8pm

Ticeadan Tickets
Adult
£14
U-26 £8.50
Full-time student £8.50

Thigibh a chluinntinn an cluicheadar bogsa, sgrìobhaiche ciùil, seann chluicheadar iomain, preasantair a’ BhBC, ball-stèidheachaidh Mànran agus ‘Instrumentalist of the Year’ on Ghàidhealtachd Gary Innes agus a’ chòmhlan cliùiteach a’ cluich. 

Turas ceòlmhor loma làn de fhuinn, òrain, craic agus sgeulachdan mu bheatha, còmhla ri Eòghann MacEanraig, Kim Carnie, Steve Byrnes agus Rory Matheson.

Highland born accordionist, composer, Shinty has-been, BBC Presenter, founding member of leading trad outfit ‘Mànran’ and 'Instrumentalist of the Year' Gary Innes and award-winning band perform in concert.

A musical journey full of tunes, songs and tales of his life with a good healthy dose of craic, featuring Ewen Henderson, Kim Carnie, Steve Byrnes and Rory Matheson.

Venue Address

Eden Court

Bishops Rd

Inverness

IV3 5SA

 

bottom of page