top of page
Small Halls.jpg

Talla Choimhearsnachd An Aodainn Bhàin - 28/11 

Edinbane Community Hall, 28/11

730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£14
Concession/Season/Member £12
Student/Young person £7
Under 11 Free

Tha an com-pàirteachais eadar Blas agus Fèis nan Tallaichean Beaga a’ leantainn le fèisd chiùil eile ann an Talla Bhaile An Aodainn Bhàin. 

Cluinnear cuid den cheòl thraidiseanta agus ùr as fhèarr ann an Alba bho Dhòmhnall Sheathach, Su-a Lee, Lauren NicColla, Hamish Napier agus Àdhamh Sutharlanach. 

 

Tha an talla aig cridhe baile An Aodainn Bhàin na sheasamh os ceann Loch Ghrìsinis agus cluichidh an còignear chliùiteach seo aig cuirm shònraichte ann. 

 

Blas continues their partnership with the Small Halls Festival with another musical feast at the Edinbane Village Hall.

 

The impressive line-up of Donald Shaw, Su-a Lee, Lauren MacColl and Hamish Napier with special guest Adam Sutherland, will showcase some of the finest traditional and contemporary music of Scotland.


The hall at the heart of the village of Edinbane stands above Loch Greshornish and plays host to a special concert featuring five giants of traditional music.

Venue Address

Edinabne Community Hall

Edinbane

IV51 9PW

 

bottom of page