Òrain is Bogsa | Songs and Box

Òrain is Bogsa | Songs and Box
25
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Albannaich agus Èireannaich a' toirt thugaibh òrain sa Ghàidhlig agus ann an Gaeilge cho math ri ceòl a' bhogsa-phutain.

Maighread Stiùbhart & Murchadh 'Wasp' Dòmhnallach à dh'Alba còmhla ri Muireann Nic Amhlaoibh agus Seamus Begley à Eirinn.

Scots and Irish musicians bring you a concert of Gàidhlig and Irish songs as well as some great playing on the button box from both sides of Sruth na Maoile.

Margaret Stewart & Murdo ‘Wasp’ MacDonald from Scotland with Seamus Begley & Muireann Nic Amhlaoibh from Ireland.