SEALL Festival of Small Halls at Dunvegan Castle

27
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Tha Blas toilichte co-obrachadh a dhèanamh uair eile airson cuid de chuirmean Fèis nan Tallaichean Beaga aig SEALL a thoirt thugaibh le taghadh farsaing de luchd-ciùil beò à Caisteal Dhùn Bheagain.

A SEALL Festival of Small Halls concert featuring Inge Thomson, Hamish Napier, Su-a Lee, Lauren MacColl, Sean Gray and Angus MacKenzie with Bean an Taighe Eilidh Cormack from Dunvegan Castle, Isle of Skye.

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG