SEALL Festival of Small Halls at Dunvegan Castle

 SEALL Festival of Small Halls at Dunvegan Castle
27
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Tha Blas toilichte co-obrachadh a dhèanamh uair eile airson cuid de chuirmean Fèis nan Tallaichean Beaga aig SEALL a thoirt thugaibh le taghadh farsaing de luchd-ciùil beò à Caisteal Dhùn Bheagain.

A SEALL Festival of Small Halls concert featuring Inge Thomson, Hamish Napier, Su-a Lee, Lauren MacColl, Sean Gray and Angus MacKenzie with Bean an Taighe Eilidh Cormack from Dunvegan Castle, Isle of Skye.