Aonghas Grannd aig 90

Aonghas Grannd aig 90
26
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£12/£10/£5/£30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Nuair a bha e 80, chuir sinn cuirm air dòigh airson luaidh a dhèanamh air Aonghas Grannd, fìdhlear ainmeil le sàr-eòlas air dualchas na Gàidhealtachd. Leis gu bheil Aonghas air aois 90 a ruighinn, tha sinn ga dhèanadh a-rithist! Tha sinne aig Blas air ar dòigh gum bi Aonghas còmhla rinn le cuid de na ceòladairean a fhuair oideachadh bhuaithe tro na bliadhnaichean agus a tha iad fhèin air cliù a chosnadh. Bidh oidhche shònraichte romhaibh leis a’ chuirm seo.

Blas is delighted to celebrate the 90th birthday of the legendary left-handed fiddler, Aonghas Grant, a tradition-bearer, teacher and entertainer of great renown who has played and taught across Scotland and internationally. To mark his ‘big birthday’ he will be joined by some of his former pupils including Allan Henderson, Ingrid Henderson, Sarah Jayne Shankland, Eilidh Shaw and Kevin Cameron.

Àite
Venue

Glengarry Community Hall

Invergarry, PH35 4HG