Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich plus Emma Macleod

Brian Ó hEadhra & Fionnag NicChoinnich plus Emma Macleod
26
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£12/£10/£5/£30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Le ceanglaichean ri Èirinn agus Eilean Leòdhais tha Brian agus Fionnag aithnichte airson an com-pàirt ann an còmhlain-ciùil eadar-dhealaichte thar nam bliadhnaichean. Bidh an teaghlach aca, Órla agus Ró, cuide riutha airson seinn ceòlmhor a thoirt thugaibh.

'S i seinneadair air leth a th’ ann an Emma NicLeòid a bhuineas do dh’Eilean Scalpaigh. Choisinn i bonn òr am t-seann nòis aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an 2021, is tha i air pàirt a ghabhail ann an iomadh fèis is tachartas, beò agus air-loidhne, a thuilleadh air a bhith a’ seinn còmhla ri còisirean Gàidhlig.

Brian is originally from Dublin and Fionnag from the Isle of Lewis. They perform songs from the Gaelic, Scots and Irish traditions as well as newly composed material drawing inspiration from music and cultures primarily from the North Atlantic fringe. Over the past 25 years, they have performed across the globe and recorded on many albums with acts such as Anam, Cruinn and Mackenzie, as well as performing on various projects including international films and game soundtracks. They will be joined by their teenage children Órla and Ró for this special evening of beautiful harmonic singing.

Emma MacLeod is an extraordinary Gaelic singer from the Isle of Scalpay. She won the Traditional Gold Medal at the Royal National Mòd in 2021 and has taken part in many festivals and events, live and online, as well as singing in Gaelic choirs.

Àite
Venue

Applecross Community Hall

Applecross, Strathcarron, IV54 8AD