Cèilidh air-loidhne: Josie Duncan & Hamish MacLeod

Cèilidh air-loidhne: Josie Duncan & Hamish MacLeod
20
Samhain / November 2020
22:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Uair a thìde de dh'òrain aig a' bhana-sheinneadair chliùiteach Josie Duncan cuide ri Hamish MacLeod airson crìoch a chur air an oidhche.

Award-winning Gaelic singer, Josie Duncan accompanied by Hamish MacLeod bring you an hour of music to finish off the evening.