Cèilidh air-loidhne: Josie Duncan & Hamish MacLeod

20
Samhain / November 2020
22:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Uair a thìde de dh'òrain aig a' bhana-sheinneadair chliùiteach Josie Duncan cuide ri Hamish MacLeod airson crìoch a chur air an oidhche.

Award-winning Gaelic singer, Josie Duncan accompanied by Hamish MacLeod bring you an hour of music to finish off the evening.

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG