Cèilidh Coimhearsnachd

Cèilidh Coimhearsnachd
26
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£12/£10/£5/£30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Cèilidh Coimhearsnachd – Ceòl is òrain le cuid dhan an luchd-ciùil as seinneadairean as fheàrr a th’ againn! Nam measg, Còmhlan Màrtainn Skene, Màighread Stiùbhart, Ness Melodeon Band agus òigridh na Fèise.

Community Ceilidh - music and song from some of our very best musicians! Performers will include the Màrtainn Skene Dance Band, Margaret Stewart, Ness Melodeon Band and youngsters from Fèis Taigh Dhonnchaidh.

Àite
Venue

Clan MacQuarrie Community Centre

Borve, Isle of Lewis, HS2 0RY