Còig and Deirdre Graham

Còig and Deirdre Graham
26
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£12/£10/£5/£30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

'S ann à Canada a tha Còig, le cruinneachadh de luchd-ciùil a tha comasach air iomadh ionnsramaid a chluich. Bidh iad a’ cluich measgachadh de sheann phuirt agus ceòl ùr, cuid air a sgrìobhadh leotha fhèin. Tha na Ceap Breatannaich seo air cliù a chosnadh tro na cuirmean agus clàraidhean aca agus tha sinn a’ cur fàilte bhlàth orra gu Blas na bliadhna-sa.

‘S ann às an Eilean Sgitheanach a tha an seinneadair Gàidhlig, Deirdre Ghreumach, bho theaghlach gu math ceòlmhor. Thug i a-mach a’ chiad chlàr aice - Urranta - bho chionn ghoirid is chaidh gabhail ris gu math.

Còig is one of Atlantic Canada’s most exciting Celtic traditional groups made up of accomplished multi-instrumentalists, Chrissy Crowley, Rachel Davis and Darren McMullen. With the fiery Celtic high-energy style as its musical core, Còig easily shifts between century-old tunes of past generations to original and upbeat compositions. The Cape Breton quartet have earned rave reviews from audiences around the world and an impressive list of credits for their recordings. The best in trad music, in a non-traditional way. That’s Còig!

Gaelic singer Deirdre Graham is from a musical Skye family and has featured in the past on some recordings by Niteworks. She recently released her first solo album – Urranta – which has been very well received.

Àite
Venue

Àros Centre

Viewfield Road, Portree, IV51 9EU