Clann-nighean a' Sgadain | The Herring Girls

26
Samhain / November 2020
19:30
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Magaidh Nic a' Ghobhainn le "Os mo chionn sheinn an uiseag", dealbh-chluich le Eric J MacDhòmhnaill stèidhichte air beatha nan caileagan a bha an sàs ann an obair an sgadain.

Magaidh Smith with Eric J MacDonald's play "Os mo chionn sheinn an uiseag" recalling the lives of the herring girls.

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG