Clann-nighean a' Sgadain | The Herring Girls

Clann-nighean a' Sgadain | The Herring Girls
26
Samhain / November 2020
19:30
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Magaidh Nic a' Ghobhainn le "Os mo chionn sheinn an uiseag", dealbh-chluich le Eric J MacDhòmhnaill stèidhichte air beatha nan caileagan a bha an sàs ann an obair an sgadain.

Magaidh Smith with Eric J MacDonald's play "Os mo chionn sheinn an uiseag" recalling the lives of the herring girls.