Cuairt na Camanachd: Hugh Dan MacLennan

30
Samhain / November 2020
16:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Òraid mu cheòl agus òrain co-cheangailte ri camanachd le fiosrachadh agus eachdraidh bho Ùisdean MacIllFhinnein agus ceòl bho Gary Innes is Eòghain MacEunraig.

A presentation of music and song connected with the great game of shinty with Hugh Dan MacLennan and music and song from Gary Innes & Ewen Henderson

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG