Cuirm sa Chathair Eaglais

22
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Tha e air a bhith na chleachdadh aig Blas cuirmean a chumail sa Chathair Eaglais ann an Inbhir Nis agus tha sinn toilichte an dàimh sin a chumail a' dol le cuirm an-asgaidh bho Chaitlin NicAonghais le ceòl-taic bho Mhairi Hall.

Blas has traditionally presented events in Inverness Cathedral and we are delighted to maintain that link with a free concert featuring Kathleen MacInnes accompanied by Mhairi Hall.

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG