Eabhal and Deirdre Graham

Eabhal and Deirdre Graham
19
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£12/£10/£5/£30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Ceòladairean a thàinig còmhla fhad 's a bha iad uile sna h-Eileanan Siar, tha Eabhal a' toirt measgachadh de cheòl agus òrain thraideasanta an lùib phuirt is òrain ùra.

‘S ann às an Eilean Sgitheanach a tha an t-seinneadair Gàidhlig, Deirdre Ghreumach, bho theaghlach gu math ceòlmhor. Thug i a-mach a’ chiad chlàr aice - Urranta - bho chionn ghoirid is chaidh gabhail ris gu math.

Scots Trad Music Award-winning Eabhal formed while based in the Outer Hebrides. Alongside traditional songs, contemporary and self-penned tunes, the band draws influence from other musical cultures and unites them in their own energetic blend.

Gaelic singer Deirdre Graham is from a musical Skye family and has featured in the past on some recordings by Niteworks. She recently released her first solo album – Urranta – which has been very well received.

Àite
Venue

Lochcarron Village Hall

Park Road, Lochcarron, Strathcarron, IV54 8YF