Eabhal and Duncan & Rona MacLeod

Eabhal and Duncan & Rona MacLeod
20
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£12/£10/£5/£30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

‘S e buidheann de cheòladairean a thàinig còmhla fhad 's a bha iad uile sna h-Eileanan Siar a th' ann an Eabhal a' toirt measgachadh de cheòl agus òrain thraidiseanta an lùib phuirt is òrain ùra.


'S e bràthair is piuthar à Drochaid a’ Bhanna a th’ ann an Donnchadh agus Rona MacLeòid. Tha iad a’ ceangal òrain is co-sheirm le fuinn air an fhidheall is a’ phiàna, a’ tarraing o sheann cheòl Ghàidhlig is folk ann an dòighean ùra is inntinneach.

Scots Trad Music Award-winning Eabhal formed while based in the Outer Hebrides and, alongside traditional songs, contemporary and self-penned tunes, the band draws influence from other musical cultures and unites them in their own energetic blend.

Duncan and Rona MacLeod are a sibling duo from Bonar Bridge, Sutherland. Blending songs and harmonies with tunes on fiddle and piano, their unique sound draws from traditional Gaelic and folk influences in a modern and innovative way.

Àite
Venue

Lairg Community Centre

The Main Street, Lairg, IV27 4DD