Eliza

Eliza
28
Samhain / November 2020
19:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Tha an dràma ùr seo, Eliza, ag innse mu nighean òg à Guidheàna a chaidh a thoirt às an dùthaich aice fhèin le a h-athair, aig an robh planntaichean, airson a dhol a dh’fhuireach air an Eilean Dubh ann an 1816.

The remarkable story of Eliza Junor from Guyana uprooted by her plantation-owning father and brought to the Black Isle near Inverness in the year 1816, told through a new Gaelic drama written by Angus MacLeod, produced by Fèisean nan Gàidheal with songs from Eilidh Mackenzie performed by Ellen MacDonald and Innes White.