Gary Innes & Ewen Henderson + special guest

Gary Innes & Ewen Henderson + special guest
27
Samhain / November 2020
18:00 / 21:00
GMT

Live @ Venue

£15 / £30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Thigibh a chèilidh air dithis laoch Abrach, Gary Innes agus Eòghann MacEunraig cuide ri aoigh sònraichte airson ceòl is fealla-dhà.

Bidh dìnnear ann leis a' chuirm aig 6f. Cha bhi leis an tè aig 9f.

Join Lochaber born musicians, Gary Innes & Ewen Henderson in concert + special guests for a night of the finest music and cnac.

Dinner is included with the 6pm show but not at 9pm.

Àite
Venue

Highland Cinema

Highland Cinema, Cameron Square, Fort William PH33 6AJ