Monach Isles Ceilidh Band and Iain 'Costello' MacIver

Monach Isles Ceilidh Band and Iain 'Costello' MacIver
19
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£12/£10/£5/£30

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Oidhche le Còmhlan Cèilidh na Monach Isles agus Iain 'Costello' MacÌomhair - cò a' b' fhèarr airson a' chèilidh a chuir a' dhol a-rithist! Bidh Mìcheal MacIlleMhaoil air a' bhogsa 's a’ seinn leis a' chòmhlan aige 's chan eil teagamh gum bi sibh air ur casan leis a’ cheòl bheòthail Ghàidhealach aca. Tha Iain na shàr sheinneadair is sgrìobhaiche òrain. Aithnichte mar aon leth den chòmhlan Flair, tha e cuideachd air còig chlàran a thoirt a-mach leis fhèin. 'S e Iain cuideachd am prìomh sheinneadair leis a' chòmhlan Gàelic/Ceòl dùthchail, New Tradition.

The cèilidh returns to Blas with The Monach Isle Cèilidh Band and Iain 'Costello' MacIver. Led by Michael Macmillan on accordion and vocals, the 'Monach Isles' will have you on your feet and dancing the night away with their full and energetic west coast sound. Iain 'Costello' MacIver is a singer/songwriter based on the Isle of Harris. Best known for being one half of the 70's duo Flair, Iain has also released five solo albums. He is also front man with the Gaelic/Country band, New Tradition.

Àite
Venue

North Kessock Village Hall

Marine Park, North Kessock, Inverness, IV1 3XS