Murdo Louis aig Blas

27
Samhain / November 2020
19:30
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Murdo Louis MacÌomhair le a smuaintean, a bheachdan agus a bhàrdachd shònraichte airson luchd-amhairc Blas a chur ann an deagh shunnd.

Murdo Louis MacIver with his thoughts, views and special poetry to keep the Blas audience in good form.

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG