Norrie MacIver and Hecla

Norrie MacIver and Hecla
26
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

'S ann à Càrlabhagh ann an Eilean Leòdhais a tha an seinneadair is sgrìobhadair òrain Norrie MacÌomhair. Tha e an-diugh stèidhichte ann am Fiobha. Tha e air a bhith na phrìomh sheinneadair aig Skipinish o 2016. Tromh 'n ghlasadh, dh’fhoillsich Norrie dà chlàr, Song of Govan Old agus The Lockdown Sessions.

Bidh Mhairi Marwick (Fat Suit) air an fhidheall agus Alasdair Iain MacPhàdraig (Skipinish) air a’ phiàna còmhla ri Norrie.

Cluinnear eadar-fhigheachd ceòl na pìoba agus an fhidhill ann an ceòl Hecla, lem mìneachadh fhèin air puirt traidiseanta na Gàidhealtachd.

Tha Ilona Cheanadach à Ceann na Creige (fidheall), Caitlin NicNèill à Colbhasa (giotar/seinn) agus Ailis Shutharlanach à Cearan Mhoire (pìob/duiseal/seinn) a’ cruthachadh brat-grèise de dh’fhuinn is bhriathran co-cheangailte ri na h-àitean a th’ air ceòl a thoirt beò dhaibh.

Thèid a’ chiad chlàr aca, ‘The Scenic Route’, fhoillseachadh ann an 2021.

Norrie MacIver is a singer/songwriter from Carloway in the Isle of Lewis and is currently living in Fife after many years away from home. He is currently the lead singer of Skipinnish, who he joined in 2016. During lockdown Norrie released 2 new albums, Songs of Govan old and The Lockdown Sessions.

Norrie will be joined by Mhairi Marwick (Fat Suit) on fiddle and Alistair Iain Paterson (Skipinnish) on piano.

Hecla showcase the intricacies of pipe and fiddle music in true Highland style putting their own winningly fresh spin on traditional melodies.

Growing up in Kincraig, Colonsay and Kirriemuir, respectively, Ilona Kennedy (fiddle), Caitlin McNeill (guitar/vocals) and Ailis Sutherland (pipes/flute/vocals) sew together a tapestry of melodies and lyrics echoing the places which have shaped their musical characters.

Their debut album ‘The Scenic Route’ - due for release in 2021 - is a culmination of the musicians’ musical upbringings.

Àite
Venue

The Strathdearn

Tomatin, Inverness, IV13 7YN