SEALL Festival of Small Halls from Braes Hall

SEALL Festival of Small Halls from Braes Hall
26
Samhain / November 2020
20:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
£8.00

Tha Blas toilichte co-obrachadh a dhèanamh uair eile airson cuid de chuirmean Fèis nan Tallaichean Beaga aig SEALL a thoirt thugaibh le taghadh farsaing de luchd-ciùil beò à Talla a' Bhràighe san Eilean Sgitheanach.

A SEALL Festival of Small Halls concert featuring Megan Henderson, Ewan Robertson, Rachel Newton and Angus MacKenzie with Bean an Taighe Eilidh Cormack from Braes Hall, Isle of Skye.