Tac an Teine le Seinneadairean Fuaran

28
Samhain / November 2020
17:00
GMT
Broadcast Live!
Ticket Price
FREE

Bidh na seinneadairean òga a tha an sàs an am pròiseact Fuaran Fèisean nan Gàidheal na bliadhna-sa a’ dèanamh a’ chiad chuirm aca còmhla. Cluinnidh sibh taghadh mhath de dh’òrain Ghàidhlig a tha an òigridh fhèin air a rannsachadh. Bheir sinn dhuibh faclan sgrìobhte na h-òrain agus faodaidh sibhse a bhith a’ seinn còmhla riutha bhon taigh.

The young Gaelic singers involved in Fèisean nan Gàidheal's Fuaran 2020 project will perform their first concert together. Expect to hear a range of songs that have been chosen and researched by the youngsters. You can join in from home too - just follow along on the comments where we’ll be posting the song words.

1. FnGHiLogoColour.png
HCLogo.png
7. Cladaichean is uisgeachan.png
3. CSLogoBW.jpg
4. BnG logo colour.png
SG_Audioboom_banner_NEW.png
Seall.png
ec.png
gaidhlig-238x300.png
8. Visit Scotland.png
5. HIELogoHI.png
StˇAndrew_sˇFairˇSaturday 2018 RGB - LOG