top of page

The Bàideanach Suite by Charlie Mckerron

The Bàideanach Suite by Charlie Mckerron
03
Sultain / September 2022
19:30
GMT

Live @ Venue

£16/£14/£5/£38

Pìos ciùil air a bhrosnachadh leis an àrainneachd sa bheil Charlie Mckerron a' fuireach le taghadh farsaing de luchd-ciùil a bhuineas don sgìre, nam measg Mhairi Hall (Piàna), Fraser Stone (Drumaichean), Hamish Napier (Duiseal), Marc Clement (Giòtar), Ilona Kennedy (Fidheall), Hamish Hepburn (Piòb-bheag/Fìdeagan), Sandra Mackay (Seinn) agus Còmhlan Cèilidh a' Mhonaidh Ruaidh aig Fèis Spè.

The Bàideanach Suite composed by Charlie Mckerron is inspired by the local landscape in which Charlie lives and features a host of local musicians including Mhairi Hall (Piano), Fraser Stone (Drums), Hamish Napier (Flute), Marc Clement (Guitar), Ilona Kennedy (Fiddle), Hamish Hepburn (Small Pipes/Whistles), Sandra Mackay (Vocals) and the Fèis Spè Monadh Ruadh Cèilidh Band.

Àite
Venue

Boat of Garten Community Hall

Reidhaven Park, Craigie Ave, Boat of Garten PH24 3BL

bottom of page