top of page

The Coigach & Assynt Collection

The Coigach & Assynt Collection
02
Sultain / September 2022
19:30
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

£50

Ronan Màrtainn agus a charaidean ceòlmhor - Aonghas MacCoinnich, Ross Màrtainn agus Seumas Greumach - le taghadh de na puirt agus òrain a chaidh fhoillseachadh san leabhar The Coigach agus Assynt Collection. Bidh cèilidh le dannsa ann an dèidh na cuirme.

Ronan Martin, Angus MacKenzie, Ross Martin and James Graham with music and song from the recently-published collection from Coigach and Assynt. The concert will be followed by some cèilidh dancing.

Àite
Venue

Lochinver Village Hall

Lochinver, Lairg IV27 4LX

bottom of page