top of page

The Coigach and Assynt Collection

The Coigach and Assynt Collection
03
Sultain / September 2022
19:30
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

£50

Ronan Màrtainn agus a charaidean ceòlmhor - Aonghas MacCoinnich, Ross Màrtainn agus Seumas Greumach - le taghadh de na puirt agus òrain a chaidh fhoillseachadh san leabhar The Coigach agus Assynt Collection. Bidh cèilidh le dannsa ann an dèidh na cuirme.

Ronan Martin, Angus MacKenzie, Ross Martin and James Graham with music and song from the recently-published collection from Coigach and Assynt. The concert will be followed by some cèilidh dancing.

Àite
Venue

Coigach Community Hall

Achiltibuie, Ullapool IV26 2YG

bottom of page