Tim Edey & Ross Ainslie and Iain MacFarlane & Ingrid Henderson

Tim Edey & Ross Ainslie and Iain MacFarlane & Ingrid Henderson
24
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

£14/£12/£5/£34

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

'S e caraidean ciùil a th’ ann an Tim Edey agus Ross Ainslie. Tha Tim air grunn dhuaisean a thogail agus bidh e tric a’ cluich leis a’ chòmhlan iomraiteach The Chieftains, a thuilleadh air obair a dhèanamh air a cheann fhèin le luchd-ciùil eadar-dhealaichte. Nam measg tha am pìobaire cliùiteach Ross Ainslie. Tha e air ceithir chlàran fhoillseachadh na ainm fhèin gu ruige seo agus bidh e a’ cluich le Ali Hutton agus còmhlain a leithid Treacherous Orchestra agus Salsa Celtica.

Choisinn Ingrid NicEanraig iomadh duais na h-òige agus tha i aithnichte mar tè den luchd-ciùil as comasaiche ann an saoghal ceòl traidiseanta na h-Alba, aig aon àm a’ cluich còmhla ri Cliar, Blazin’ Fiddles agus Maighread Stiùbhart. Bha ceòl is òrain na Gàidhealtachd riamh ann am beatha Iain MhicPhàrlain. Ged a bha e iomadh bliadhna na bhall den chòmhlan Blazin’ Fiddles, tha e cuideachad air obair a dhèanamh le Boys of the Lough, Phil Coineagain agus Iain Dòmhnallach. Bidh Ingrid agus Iain a’ cluich ann an Còmhlan Cèilidh Ghleann Fhionnainn.

Tim Edey is a former BBC Musician of the Year, The Chieftains’ guitarist and accordionist of choice and also has a well-established solo career. Rated by many as one of the world’s best guitarists and melodeon players he is paired with master piper and whistle player, Ross Ainslie. Ross has released four solo albums to date and was voted Composer of the Year at the 2015 Scots Trad Music Awards. He performs with Ali Hutton, Treacherous Orchestra, Salsa Celtica, Dougie Maclean and others.

Ingrid Henderson was the youngest ever recipient of the Radio 2 Young Traditional Musician of the Year award and has cemented her position as one of the finest instrumentalists in Scotland today, playing with the likes of Gaelic supergroup Cliar, Blazin’ Fiddles and more recently with Margaret Stewart. Iain MacFarlane has been immersed in Highland music and song all his days. The world-renowned Blazin’ Fiddles ensemble was the mainstay of his performing work over the past twenty years but Iain has also been involved in musical collaborations with Boys of the Lough, Phil Cunningham and Iain MacDonald. Both Ingrid and Iain are members of the toe-tapping Glenfinnan Ceilidh Band.

Àite
Venue

Resolis Memorial Hall

Conon Bridge, Dingwall, IV7 8LP