Tobar an Dualchais – Bòidhchead ar Saoghail

Tobar an Dualchais – Bòidhchead ar Saoghail
20
Samhain / November 2020
13:30 - 15:00
GMT

Live @ Venue

£10/£8/£5/£22

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Thig an cuideachd Julie Fowlis (le Éamon Doorley), Alasdair MhicIlleBhàin, Eilidh NicCarmaig, agus Còisir na h-Òige (Còisir Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis) airson cuirm de dh'òrain bho làrach-lìn Tobar an Dualchais ceangailte ri nàdar.

Join Gaelic singers Julie Fowlis (accompanied by Éamon Doorley), Alasdair Whyte, Eilidh Cormack, and Còisir na h-Òige (Inverness Gaelic School choir) for an afternoon concert of nature-related songs from the Tobar an Dualchais website.

Àite
Venue

Inverness Town House

High Street, Inverness, IV1 1JJ