Tobar an Dualchais concert

Tobar an Dualchais concert
27
Samhain / November 2020
19:00
GMT

Live @ Venue

£8/£6/£4/£18

Stream online

COMING SOON
Livestream Festival Pass

Bidh seinneadairean, luchd-ciùil agus dannsairean bho Chille Mhoire anns an Eilean Sgitheanach air an àrd-ùrlar le ceòl agus òrain airson deich bliadhna de làrach-lìn Tobar an Dualchais a chomharrachadh. Bidh oileanaich bhon a' chùrsa chiùil aig Sabhal Mòr Ostaig a' cumail taic riutha, agus cluinnear seann chlàraidhean bho sheanchaidhean ionadail leithid Annag Arnott agus Murchadh Mac a' Phearsain.

Singers, musicians and dancers from the community of Kilmuir, Skye, will perform local songs and music to celebrate the tenth anniversary of the Tobar an Dualchais website. The concert will include support from student musicians from the traditional music programme at Sabhal Mòr Ostaig and also feature archival recordings from local tradition-bearers such as Annie Arnott and Murdo MacPherson.

Àite
Venue

Kilmuir Village Hall

Kilmuir, Isle of Skye, IV51 9WS