WHYTE

WHYTE
20
Samhain / November 2020
19:30
GMT

Live @ Venue

Stream online

FREE
COMING SOON
View here
Livestream Festival Pass

Bidh WHYTE a’ toirt còmhla dithis a tha a’ cur dreach ùr-nodha air òrain Ghàidhlig agus a tha a’ sgrìobhadh òrain ùra cuideachd. Bidh Ross Whyte à siorrachd Obar Dheathain agus Alasdair MacIlleBhàin à Muile a’ cruthachadh fuaim a tha tarraingeach agus ceòlmhor.

A livestream with WHYTE, who infuse original and traditional Gaelic song with the newest techniques in electronica. Ross Whyte, from Aberdeen-shire, is an electronic composer and musician. In WHYTE he is joined by Gaelic singer, songwriter and Gaelic Ambassador 2019–20 Alasdair C Whyte from Mull.

Àite
Venue

Livestream