Bùth-obrach: Puirt Pitcalzean (Online)

20
Samhain / November 
15:00
GMT
Registration
FREE

Tha sinn air ar dòigh gum bi Sarah Hoy & Fin Moore còmhla rinn airson a' toirt seachad bùth-obrach air na puirt a bhios iad fhèin a' cluiche airson dannsairean. Bidh an clas fogailte do chom-pàirtichean a tha 14 - 18 aig ìre eader-meanachd+.

Ged a bhios Sarah agus Fin a' chluich p`ìob-bheag agus fidhle, tha failte ro chluicheadairean ionnsramaidean eile cuideachd!

We are delighted that Sarah Hoy & Fin Moore will deliver a workshop for intermediate+ players on playing for Step Dancing as part of the Blas Festival! This workshop is for participants aged 14 - 18 .

Although Fin and Sarah will lead the workshop on pipes and fiddle, all melody instruments are welcome!