Bùth-obrach: Sarah Hoy (Online)

20
Samhain / November 
10:00
GMT
Registration
FREE

Tha sinn air ar dòigh gum bi fidhlear Sarah Hoy a' toirt seachad bùth-obrach air na puirt a bhios i fhèin a' cluiche airson dannsairean. Bidh an clas fogailte do chom-pàirtichean a tha 18+ le barracahd eòlas.

Ged is e am fidhle a bhios aig Sarah, tha failte ro chluicheadairean ionnsramaidean eile cuideachd!

We are delighted that fiddler Sarah Hoy will deliver a workshop for advanced players on playing for Step Dancing as part of the Blas Festival! This workshop is for participants aged 18+ .

Sarah will lead the session on fiddle but all melody instruments are welcome!